Pelan Strategik Panitia Matematik

Assalamualaikum


pelan strategik yang dikongsikan ini mempunyai bahan-bahan seperti berikut :

 (1) Pelan Tindakan Strategik
 (2) Pelan Operasi
 (3) Carta Gantt
 (4) Takwin Aktiviti

Ramai guru mengalami masalah untuk menulis pelan tindakan strategik ini. Oleh sebab itu, SGO ingin membantu para guru dalam memberikan idea dalam membuat pelan tindakan strategik panitia.
Contoh yang diberikan bukan sahaja berguna untuk Panitia Matematik sahaja malahan boleh dijadikan rujukan kepada semua panitia disekolah.

Download dibawah:

PELAN TINDAKAN STRATEGIK PANITIA MATEMATIK  [klik skip ad untuk memuat turun]


Dengan adanya contoh ini serba sedikit dapat membantu guru dalam menyiapkan pelan tindakan ini. Ilmu yang ada haruslah dikongsikan bersama semua guru. Kerana visi, misi dan matlamat guru adalah sama.


0 comment... add one now

Note: only a member of this blog may post a comment.