RPT Bahasa Melayu KSSR

AssalamualaikumStandard yang diketengahkan ini mengandungi Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Standard Kurikulum ini merupakan pernyataan yang merangkumi pengetahuan, kemahiran dan nilai murni yang mesti dipelajari dan dikuasai oleh murid di sekolah kebangsaan.Bahasa Melayu merupakan subjek penting di Sekolah Rendah, kini beberapa penambahbaikan dari KBSR keKSSR di lakukan, dan masuk ke tahun ke 4, Selaras dengan perubahan tersebut, Kurikulum Bahasa Malaysia turut melalui proses semakan dan penambahbaikan dalam penggubalannya hingga terhasil Standard Kurikulum Bahasa Malaysia.

[klik skip ad untuk memuat turun]


Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua.


0 comment... add one now

Note: only a member of this blog may post a comment.