Karangan Berfokus Untuk Murid-Murid Lemah BM

Assalamualaikum


Penulisan karangan merupakan bahagian yang paling lemah untuk murid­murid dalam menjawab Peperiksaan UPSR Bahasa Melayu Kertas 2 (penulisan). Untuk mendapat markah yang tertinggi a tau untuk lulus bahagian ini, murid­murid kenalah tahu merancang isi­isi dalam karangan merek a. Di bawah merupakan contoh­contoh karangan BM untuk murid­murid lemah. Diharapkan kolek si karangan ini dapat menjadi rujukan untuk calon­colon UPSR tahun ini.

Saya ingin berkongsi sedikit banyak maklumat yang berkaitan dengan latih an karangan untuk murid­murid galus supaya dapat membantu murid­muri d yang lemah dalam peperiksaan UPSR BM nanti... Para guru boleh menda patkan bahan dari sini:

[klik skip ad untuk memuat turun]

Karangan Berfokus Untuk Murid-Murid Lemah BM

Semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada semua0 comment... add one now

Note: only a member of this blog may post a comment.