Kertas Kerja Hari Sukan Negara 2016

Assalamualaikum
Hari Sukan Negara telah di isytiharkan pada setiap hari Sabtu minggu kedua bulan Oktob er setiap tahun. Sambutan Hari Sukan Negara ini merupakan suatu inisiatif Kementerian Beli a dan Sukan di mana ia adalah satu langkah pro aktif didalam proses transformasi ke arah mencapai hasrat menjadikan Malaysia sebagai sebuah 『Negara Bersukan』 (Sporting Natio n).


Oleh yang demikian, Hari Sukan Negara di jadikan agenda nasional yang selari dengan matl amat negara ke arah Wawasan 2020. Pada tahun 2016 ini, sambutan Hari Sukan Negara ba kal diisi dengan pelbagai aktiviti sukan dan riadah untuk memastikan setiap lapisan masyara kat mengambil bahagian dalam meraikan Sambutan Hari Sukan Negara tersebut yang akan diraikan secara serentak di seluruh pelusuk tanah air. Semua pihak melalui penglibatan sekt or awam, swasta dan rakyat keseluruhannya akan berganding bahu menganjur dan menyer tai program dan aktiviti sukan dan kecergasan pada hari berkenaan. Hari Sukan Negara ini adalah penting di dalam usaha kerajaan menggalakkan rakyat mener apkan amalan budaya hidup cergas dan aktif memandangkan peratusan masyarakat Malaysi a yang aktif bersukan masih lagi rendah iaitu pada kadar sekitar 40 peratus berbanding den gan 50 hingga 60 peratus di negara maju. Budaya sukan melalui amalan gaya hidup cergas dan aktif pada masa yang sama dapat membantu menurunkan kadar penyakit kronik dikala ngan rakyat Malaysia.


Berikut merupakan set Kertas kerja lengkap dengan aturcara, peranan jawatankuasa dan struktur organisasi.

[klik skip ad untuk memuat turun]

Kertas Kerja Hari Sukan negara
0 comment... add one now

Note: only a member of this blog may post a comment.