Jadual peperiksaan PT3 Untuk 2016

Assalamualaikum
Berikut adalah jadual waktu Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3)untuk tahun 2016 yang tel ah dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia.

 Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) dilaksana menggunakan 3 jenis instrumen iaitu:

1. Ujian pelbagai instrumen
Untuk mata pelajaran Sejarah dan Geografi.

 2. Ujian lisan Melibatkan mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris (ujian lisan Bertutur dan ujian lisan Mendengar), Hifz Al­Quran (ujian lisan Hafazan) da n Maharat Al­Quran (ujian lisan Tilawah).

3. Peperiksaan/Ujian bertulis Melibatkan mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa Arab, B ahasa Cina, Bahasa Tamil, Bahasa Punjabi, Bahasa Iban, Bahasa Kadazandu sun, Pendidikan Islam, Mathematics, Science, Kemahiran Hidup Bersepadu d an Maharat Al­Quran.


Jadual Waktu PT3 Untuk 2016 (calon biasa) ◎ Kajian Kes dan Ujian Lisan

.

Jadual Waktu PT3 Untuk 2016 (calon biasa) ◎ Kajian Kes dan Ujian Lisan

0 comment... add one now

Note: only a member of this blog may post a comment.