DIVIDER FAIL BRP 2017

Assalamualaikum


Rancangan Pengajaran Harian (RPH) merupakan rangka kerja aktiviti pengajaran pembelajaran yang disediakan oleh untuk beberapa waktu pelajaran. Sebelum merancang dan melaksanakan P&P seseorang guru perlulah:
• Mengkaji dan mentafsir sukatan pelajaran secara mendalam
• Memilih kemahiran-kemahiran dan isi pelajaran yang sesuai
• Merancang pengajarannya
• Menentukan strategi P&P
• Menyediakan bahan bantu pengajaran
• Menyediakan penilaian

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

RPH biasanya mengandungi tiga peringkat iaitu peringkat perancangan sebelum pengajaran, peringkat perlaksanaan pengajaran serta peringkat penilaian.

Pada peringkat perancangan sebelum mengajar, dua perkara penting yang perlu dikenalpasti adalah isi kandungan yang bersesuaian dengan tahap keupayaan murid serta penetapan objektif pembelajaran. Dalam merancang isi kandungan, guru perlu memahami terlebih dahulu konsep-konsep asas yang seharusnya dikuasai untuk membolehkan seseorang dapat mempelajari sesuatu topik tersebut.

Dsini kami kongsikan divider buku rekod pengajaran dan pembelajaran bagi memudahkan guru-guru unutk menyediakan fail BRM 2017


DIVIDER BUKU REKOD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 2017 V1.0


DIVIDER BUKU REKOD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 2017 V2.0


CREDIT TO : CIKGU SITI HAFIZA BINTI SHAMSUDDIN


0 comment... add one now

Note: only a member of this blog may post a comment.